FAQ

Ceny, terminy, płatności, kontakt

1. Jaki jest koszt tłumaczenia?

Cena jest uzależniona od poziomu trudności tekstu. Tłumaczenie tekstu naukowego lub specjalistycznego (np. medycznego) będzie droższe od tekstu o tematyce ogólnej. Aby dowiedzieć się, ile będzie kosztowało tłumaczenie Państwa dokumentu, zapraszamy do wypełnienia formularza wyceny.

2. Kiedy otrzymam informację o koszcie tłumaczenia?

Wyceny tłumaczenia wysyłane są najczęściej zaraz po otrzymaniu zapytania (nadesłanego w godzinach pracy, czyli od 9:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku). Wycena zapytań przysłanych po zakończeniu pracy biura jest wysyłana następnego dnia.  Jeśli zależy Państwu na szybszej wycenie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

3. Co to jest strona rozliczeniowa?

Strona rozliczeniowa to jednostka rozliczeniowa składająca się z 1500 znaków ze spacjami. W przypadku tłumaczenia poświadczonego składa się ona z 1125 znaków ze spacjami.
Stosujemy również rozliczenia na słowa.

4. Czy istnieje możliwość sprawdzenia ile stron rozliczeniowych zawiera mój dokument?

W większości programów edycyjnych istnieje funkcja statystyki wyrazów, z której należy odczytać informację nt. ilości znaków ze spacjami. Ilość stron obliczeniowych otrzymamy, dzieląc tę wielkość przez 1500 (liczba znaków mieszcząca się na jednej stronie rozliczeniowej.

5. Ile trwa okres oczekiwania na tłumaczenie?
Okres oczekiwania na przetłumaczony tekst wynosi 1 dzień- 2 dni robocze w przypadku tekstu krótkiego, w przypadku tekstów dłuższych lub o większym stopniu trudności, czas oczekiwania uzgadniany jest indywidualnie.
6. W jakich okolicznościach można liczyć na rabat?

Zawsze staramy się w wycenach podawać najniższy, akceptowalny przez nas koszt usługi. Cena końcowa zależy od specyfiki tekstu, ilości oraz oczekiwanego terminu realizacji. Jednak czynnikami umożliwiającymi uzyskanie dodatkowej bonifikaty jest fakt cykliczności zleceń i terminowe realizowanie płatności. W przypadku przedpłaty 100% przyznajemy najczęściej rabat w wysokości 5%.

7. Jak można zapłacić za wykonaną usługę?

Aby zapłacić za nasze usługi proponujemy skorzystać z następujących możliwości:

* Przelew bankowy:
[wstawić dane i nr konta bankowego]
* Online bezpiecznym kanałem płatności internetowych w systemie ssl.dotpay.pl.
* Osobiście w Biurze Tłumaczeń

8. W jaki sposób można dostarczyć materiały do tłumaczenia?

Materiały można dostarczyć, wysyłając je jako załącznik do formularza wyceny, e-mailem, pocztą oraz w przypadku większych prac firmą kurierską. Można również dostarczyć je osobiście do naszego biura.

9. Czy istnieje możliwość otrzymania faktury, rachunku lub paragonu?

Tak, w każdym przypadku nasz klient otrzymuje fakturę VAT.

10. Gdzie dokładnie znajduje się siedziba Biura Tłumaczeń TRANSLEO?

Znajdą nas Państwo w budynku przy Pl. Axentowicza 3/ 4

11. W jakich godzinach przyjmowani są interesanci?

W godzinach od 9:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

13. Do której godziny można najpóźniej zlecić tłumaczenie?

Do godziny 16:00 od poniedziałku do piątku.

14. Dlaczego na stronie nie ma cennika?

Zawsze staramy się w wycenach podawać najniższy akceptowalny przez nas koszt usługi, określany indywidualnie zależnie od potrzeb naszych klientów. Cena może się różnić w zależności od rodzaju tekstu, który chcą Państwo przetłumaczyć oraz języka, w jakim jest on napisany. Aby nieodpłatnie sprawdzić koszt, zapraszamy do wypełnienia formularza wyceny. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: +48 880 590 950 lub drogą mailową: biuro@transleo.pl

Jakość i odpowiedzialność

1. Czy biuro tłumaczeń prowadzi kontrolę jakości?

Tak, prowadzimy kontrolę jakości wg wewnętrznych procedur.

2. Czy działania biura tłumaczeń są zgodne ze standardem PN-EN 15038?

Tak, działamy zgodnie z międzynarodową normą (Quality management systems – Requirements)
określającą wymagania, które powinien spełnić system zarządzania jakością w organizacji.
Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb
względem wyrobów lub usług świadczonych przez daną firmę.

3. Na czym polega kontrola jakości w Biurze Tłumaczeń TRANSLEO?

Pierwszą weryfikację, a w zasadzie autoweryfikację, wykonuje tłumacz po zakończeniu tłumaczenia. Następnie tekst jest poddawany korekcie językowej – sprawdzanie pod względem poprawności językowej i poprawianie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych i stylistycznych. Przy niektórych rodzajach tekstów (wywiady, publikacje itp.) przeprowadzamy ich redakcję, czyli sprawdzamy je pod względem logicznej spójności i treści. Jeżeli tekst jest wysoce specjalistyczny, możemy zapewnić usługę korektora merytorycznego, który jest specjalistą z danej dziedziny. 

Stała współpraca

1. Na jakie korzyści można liczyć nawiązując stałą współpracę z Biurem Tłumaczeń TRANSLEO??

Profity płynące ze stałego korzystania z naszych usług to m.in.  możliwość rozliczania w cyklu miesięcznym, wydłużony termin płatności, niższe,  indywidualne ceny, uproszczona procedura składania zamówień.

2. Czy mogę liczyć na to, że tłumaczenia będą realizowane przez te same osoby?

Jeśli jest to tylko możliwe, staramy się, aby tłumaczenia były dokonywane przez tego samego tłumacza,  a w przypadku stałej współpracy umożliwiamy nawet kontakt osobisty z naszymi tłumaczami.

3. Czy mogę liczyć na osobistego konsultanta?

Oczywiście. Zarówno dla Państwa jak i dla nas najwygodniej jest, aby z naszej strony kontakt roboczy był realizowany przez te same osoby. Takie rozwiązanie usprawnia przepływ informacji, uczymy się Państwa potrzeb i dostosowujemy do nich nasze procedury.

4. Czy w przypadku stałej współpracy można składać zlecenia poza godzinami urzędowania biura?

Szanujemy Państwa i nasz prywatny czas, rozumiejąc jednocześnie, że w uzasadnionych przypadkach musi zostać on zakłócony. Prosimy jedynie o nienadużywanie tych możliwości.

5. Czy otrzymam rabat w przypadku stałej współpracy?

TAK, w przypadku stałej współpracy nasi klienci mogą liczyć nie tylko na atrakcyjne ceny,
ale również na odroczone terminy płatności i rozliczenia cykliczne (faktury zbiorcze wystawiane
najczęściej raz w miesiącu).

Tłumaczenia zwykłe vs poświadczone

1. Czy tłumaczenie uwierzytelnione jest lepszej jakości?

Za tłumaczenie uwierzytelnione tekstu  odpowiada bezpośrednio  tłumacz przysięgły, dlatego też może ono bardzo często wydawać się lepszej jakości. Jakkolwiek nie ważne jaki rodzaj tłumaczenia Państwo sobie zażyczą – gwarantujemy najwyższą jakość wszystkich realizowanych przez nas usług

2. Kiedy warto zdecydować się na tłumaczenie poświadczone?

Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) warto wybrać , gdy chcą Państwo przetłumaczyć wszelkiego rodzaju dokumenty, które należy okazać instytucjom (akty prawne, dyplomy, świadectwa, dowody rejestracyjne pojazdów, akty urodzenia,  akty małżeństwa itp.).

3. Czy dokumenty przeznaczone do tłumaczenia mogą zostać przesłane w postaci kserokopii lub skanów?

Tak, ale prosimy zadbać o ich możliwie najlepszą jakość.

4. W jakich formatach można przysłać dokumenty do tłumaczenia?

Dokumenty do tłumaczenia można przesyłać zarówno w formatach edytowalnych  (np.: doc, xls, ppt, html, rtf, txt), nieedytowalnych (np.: PDF, html, tiff, jpg),  jak i w formatach systemów CAT (np.: ttx, txml, itd).  Ponieważ biuro zajmuje się również usługami DTP, obsługujemy praktycznie każdy format plików(BMP, GIF, JPEG, PNG, itp.).

5. Czy w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego zostanie zachowany układ graficzny dokumentu?

Tłumaczenia uwierzytelnione są tłumaczeniami opisowymi, co oznacza, że tłumacz opisuje wszelkie informacje zawarte w dokumencie,  jak np. pieczątki. Dlatego też takie tłumaczenie różni się nieco od oryginału, jeżeli chodzi o jego układ.

DTP

1. Czy dokument po przetłumaczeniu będzie wyglądał tak samo jak oryginalny?

Tak, w przypadku plików (źródłowych) wykonanych w formacie MS Word (ustawienia standardowe) zachowujemy oryginalny układ strony. W przypadku innych plików również, jeżeli zamówią Państwo usługę DTP. Cena usługi DTP ustalana jest wspólnie z klientem zależnie od stopnia złożoności materiału (rysunki, zdjęcia, tabele, wykresy). Mogą jednak Państwo liczyć na konkurencyjne stawki za taką usługę.

2. Co to jest usługa DTP?

DTP (ang. Desktop Publishing) – termin oznaczający ogół czynności związanych z przygotowaniem  na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. (źródło: Wikipedia). Oddawane przez nas pliki mają układ strony identyczny z oryginałem, zawierają wszystkie rysunki, zdjęcia, tabele, wykresy itp. Oferujemy także projektowanie nowego układu i formatowanie tekstu. Standardowo dokumenty oddawane są w formacie MS Word (umożliwia to Klientowi samodzielne dokonywanie zmian w tekście) oraz w formacie Adobe Acrobat (PDF). Skład wykonujemy także w profesjonalnych programach typu Adobe InDesign, Quark.

3. Kiedy warto skorzystać z usługi DTP?

Gdy chcą Państwo, aby oddawane przez nas pliki miały układ strony identyczny z oryginałem (zawierały rysunki, zdjęcia, tabele, wykresy, itp), oraz gdy chcą Państwo zaprojektować nowy układ graficzny oraz formatowanie tekstu.

4. Czy usługi DTP wiążą się z dodatkowymi opłatami?

Tak. Cena usługi DTP ustalana jest indywidualnie od stopnia złożoności materiału, używanego oprogramowania DTP oraz przeznaczenia materiału wynikowego. Dla przykładu, przygotowanie pracy do publikacji w Internecie różni się od przygotowania dokumentu do druku.

5. Czy zapłacę więcej jeśli zlecę druk w Biurze Tłumaczeń TRANSLEO?

Wręcz przeciwnie, są spore szanse, że mniej! Jako stali klienci drukarni mamy wypracowane rabaty, z których i Państwo będziecie mogli skorzystać.

Systemy CAT

1. Do czego służy oprogramowanie CAT?

Narzędzia CAT są to aplikacje wspomagające tłumaczenie, które są bardzo pomocne szczególnie  w przypadku tłumaczeń technicznych (jak np. instrukcje) oraz stron internetowych, na których występuje wiele powtarzalnych fragmentów tekstu. Znacznie mniejsze zastosowanie znajdują one jeżeli chodzi o tłumaczenia finansowo-prawne,  ekonomiczne czy literackie. Umożliwiają ponadto tworzenie pamięci tłumaczeniowych, co pozwala zachować spójność terminologiczną podczas realizacji dużych projektów.

2. Czy biuro tłumaczeń korzysta z oprogramowania CAT?

Posiadamy oprogramowanie CAT pozwalające na skrócenie czasu tłumaczenia, zdecydowane zmniejszenie kosztów dużych i długotrwałych projektów oraz zachowanie spójności terminologicznej tekstu .

3. Kiedy warto zlecić tłumaczenie z wykorzystaniem narzędzi CAT?

Najczęściej polecamy takie tłumaczenia klientom, którym zależy na spójności terminologicznej, którzy chcą tłumaczyć strony internetowe, instrukcje obsługi oraz wszelkiego rodzaju aplikacje komputerowe posiadające interfejs użytkownika.

4. Czy zlecając tłumaczenie w CAT otrzymam również bazę terminologiczną?

Jedynie stali klienci mają szansę otrzymać na życzenie bazę terminologiczną.

5. Co charakteryzuje się baza terminologiczna i pamięć tłumaczeniowa?

Baza terminologiczna to alfabetyczny zbiór terminów oraz ich odpowiedniki w jednym lub kilku językach tłumaczenia. Pamięć tłumaczeniowa natomiast to zbiór zdań i wyrażeń oraz ich tłumaczeń.

Masz więcej pytań?

Gdyby informacje zawarte w powyższych działach nie były by dla Państwa satysfakcjonujące, zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem naszej infolinii:

+ 48 880 590 950        biuro@transleo.pl

Zaufali nam

Kontakt

Numer kontaktowy

+48 880 590 950

Adres e-mail

biuro@transleo.pl

Lokalizacja biura

Axentowicza 3/4
30-034 Kraków