Zdajemy sobie sprawę z tego, że zlecając nam teksty do tłumaczenia obdarzacie nas Państwo dużym zaufaniem. Dlatego też gwarantujemy, że korzystając z usług naszej firmy Państwa dane są chronione w najlepszy możliwy sposób. Wszelkie informacje zawarte w tłumaczonych materiałach stanowią przedmiot tajemnicy zawodowej i nie są przez nas nikomu udostępniane. Na przestrzeni lat wykalibrowaliśmy procedury, które pozwalają nam na zagwarantowanie całkowitej poufności. Każdy nasz pracownik podpisuje m.in. umowę, w której zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z usługodawcami oraz tłumaczonymi tekstami. Takie same zobowiązania podpisują również nasi partnerzy oraz współpracownicy. Dzięki temu mają Państwo całkowitą pewność, że powierzone nam dokumenty są całkowicie bezpieczne.

O bezpieczeństwo Państwa danych dbamy w następujący sposób:

  • Korzystając z nowoczesnych, na bieżąco aktualizowanych systemów informatycznych oraz zabezpieczonych baz danych, które pozwalają na przechowywanie informacji bez ryzyka, że dostaną się one w ręce osób nieuprawnionych do ich przeglądania.
  • Archiwizując wykonane tłumaczenia, aby tym samym móc je udostępnić Klientowi w sytuacji, gdy on tego potrzebuje. Państwa tłumaczenia przechowywane są u nas przez okres 1 roku od momentu ich sporządzenia.
  • Przeprowadzając szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa oraz zapoznając ich z obowiązującymi w firmie procedurami.
  • Korzystając z pomocy zewnętrznej firmy ochroniarskiej oraz całodobowego monitoringu.

To wszystko sprawia, że powierzając tłumaczenie Transleo mogą być Państwo całkowicie spokojni jeśli chodzi o kwestię zachowana poufności zawartych w przekazanych dokumentach informacji.