Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe post thumbnail

Tłumaczenia przysięgłe to bardziej popularnej określenie tłumaczeń uwierzytelnionych. Przygotowanie tłumaczenia przysięgłego, czyli uwierzytelnionego składa się z dwóch czynności. W pierwszej kolejności następuje tłumaczenie tekstu, a następnie tłumacz przysięgły sprawdza tłumaczenie i je poświadcza przybijając na nim pieczęć, która została mu wydana na wniosek Ministra Sprawiedliwości poprzez Mennicę Państwową. Tłumacz przysięgły to zatem tłumacz, który otrzymał nominację od Ministerstwa Sprawiedliwości i w chwili otrzymania pieczęci staje się on osobą zaufania publicznego. Zobowiązany jest do ochrony i poszanowania prawa na zasadach wykonywania tłumaczeń przysięgłych określonych w ustawie z dnia 25 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 273, poz. 2702). Tłumacz przysięgły przybijając pieczęć na tłumaczeniu zobowiązuje się do poniesienia ryzyka odpowiedzialności cywilnej w przypadku błędnie sporządzonego przetłumaczenia. Klient może zatem ubiegać się o odszkodowanie od tłumacza przysięgłego jeżeli poniesie straty w wyniku przetłumaczenia zawierającego błędy.

Tego rodzaju dokumenty są dosyć specyficznym rodzajem tłumaczeń i od takiego dokumentu może wiele zależeć. Tłumaczenia przysięgłe respektowane są przez sądy, urzędy i instytucje publiczne. Wymagane są w przypadku tekstów, które posiadają moc prawną i mają ją zachować po dokonaniu przekładu na inny język.

Przykładowe tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego Kraków jakiego zapewnia poprzez biuro Transleo to m.in: zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia o danych osobowych, pisma potwierdzające zatrudnienie, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy, dokumenty prawne itd. Tłumaczenia uwierzytelnione są także niezbędne przy składaniu obcojęzycznych dokumentów w instytucjach finansowych, w tym w bankach.

Tłumaczenia przysięgłe w przystępnej cenie:

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy ofertę – uwierzytelnionych tłumaczeń dokumentów z języka niemieckiego i angielskiego, a także uwierzytelnionych tłumaczeń dokumentów na j. angielski – z nowymi, niższymi stawkami. Zajmujemy się także uwierzytelnianiem już przetłumaczonych tekstów. Taka usługa wiąże się z obniżonym kosztem 50% od ceny, jaka proponowana jest za całość tłumaczenia dokumentu z uwierzytelnieniem. Zatem jeżeli potrafią Państwo przetłumaczyć tekst zgodnie z obowiązującymi zasadami sporządzania tłumaczeń przysięgłych, mogą Państwo przetłumaczyć dokumenty na własną ręką i zwrócić się do biura jedynie o sprawdzenie i poświadczenie wykonanego tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, obniżając w ten sposób koszty za tłumaczenie przysięgłe o połowę.

 

Zasady współpracy z biurem Transleo:

Poniżej opisane są najważniejsze zasady współpracy z biurem Transleo w ramach wykonywania tłumaczeń przysięgłych.

 

  • Każde tłumaczenie przysięgłe zawiera: datę, numer repertorium, pieczęć potwierdzającą oryginalność dokumentu.

 

  • Z tego powodu, że tłumaczenia przysięgłe opatrzone są pieczęcią nie mogą one zostać wysłane w formie elektronicznej. Ich dostarczenie możliwe jest wyłącznie w formie wydruku za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty kurierskiej lub odbioru osobistego w biurze tłumaczeń Transleo.

 

  • 1 strona tłumaczenia przysięgłego zawiera 1125 znaków ze spacjami. Ilość znaków ze spacjami określana jest według wskazań edytora tekstu.

 

  • W przypadku tłumaczenia przysięgłego specjalistycznego najpierw tekst tłumaczony jest przez tłumacza specjalistę (np. tłumacza prawniczego), a następnie gotowe przetłumaczenie podlega uwierzytelnieniu przez tłumacza przysięgłego.

 

  • Biuro Transleo zapewnia poufność i dyskrecję w zakresie tłumaczeń, co gwarantuje całkowite bezpieczeństwo danych zawartych w powierzonych dokumentach.

 

Sposób dostarczania dokumentów do biura

W przypadku tłumaczeń przysięgłych, dokumenty do przekładu powinny być dostarczone do biura w oryginale. Jeżeli dokumenty zostaną dostarczone w formie kopii lub skanu, tłumacz zobowiązany jest do zawarcia w przełożeniu przysięgłym adnotacji, iż dokonany przekład został sporządzony na podstawie właśnie takiej formy dokumentów.

Bezpłatna wysyłka gotowych tłumaczeń:

Po zakończeniu prac, sporządzone tłumaczenie przysięgłe oraz udostępnione tłumaczowi dokumenty do tego celu zostaną wysłane bezpośrednio do klienta listem poleconym. Nie muszą Państwo zatem fatygować się po odbiór tłumaczenia i złożonych w biurze dokumentów. Oczywiście jeżeli chcą Państwo osobiście udać się do naszego biura tłumaczeń dokumentów w Krakowie, serdecznie zapraszamy.