Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne post thumbnail

Tłumaczenie konsekutywne to specyficzny rodzaj tłumaczenia. Polega on na tym, że tłumacz wysłuchuje mówcę, a następnie tłumaczy daną frazę korzystając z krótkiej przerwy w przemowie przez mówcę. Ten typ tłumaczenia często spotykany jest przy okazji wydarzeń sportowych, konferencji prasowych z zagranicznym gościem, w trakcie negocjacji albo spotkań biznesowych.

Biuro Tłumaczeń Transleo oferuje tłumaczenia konsekutywne – zdalnie jak i na miejscu, w siedzibie naszej firmy. To typ tłumaczenia dla osób z najwyższej półki – źle przetłumaczony fragment może spowodować fiasko rozmów (na przykład polityk zaniecha negocjacji, bo tłumacz pomyli słowa). Taka praca wymaga też od tłumacza bardzo szybkiej reakcji na dane słowo.

Oferujemy również tłumaczenia symultaniczne – tę metodę wykorzystuje się zazwyczaj w przedsięwzięciach z dużą ilością uczestników. W trakcie tłumaczenia symultanicznego tłumacze znajdują się w specjalnie wyposażonych kabinach, a obecni słuchają tłumaczenia w słuchawkach. Taki typ tłumaczenia często widziany jest w telewizyjnych przekazach, na przykład podczas sprawozdań dziennikarskich z prac Parlamentu Europejskiego. Ten typ tłumaczenia wymaga psychicznej odporności i szybkiej reakcji.

Naszym klientom oferujemy też tłumaczenia poświadczone, potocznie nazywane przysięgłymi. Tłumaczenia poświadczone stanowią bardzo specyficzny rodzaj tłumaczeń, od którego wiele zależy. Są to dokumenty respektowane przez sądy, urzędu oraz inne instytucje publiczne. Tego typu przekład dokonywany jest przez tłumacza przysięgłego, który dokonuje poświadczenia dokumentów poprzez przybicie na nim pieczęci. Pieczęć, którą tłumacz przysięgły dokonuje uwierzytelnienia, została wydana mu na wniosek Ministra Sprawiedliwości przez Mennicę Państwową.