Tłumaczenia certyfikowane

Tłumaczenia certyfikowane post thumbnail

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów.

Tłumaczenia przysięgłe są lepiej znane jako tłumaczenia uwierzytelnione. Tłumaczenie przysięgłe lub uwierzytelnione składa się z dwóch etapów. Najpierw tekst jest tłumaczony, następnie tłumacz przysięgły sprawdza tłumaczenie i poświadcza je stemplem nadanym przez Mennicę Państwową na wniosek Ministra Sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły jest więc tłumaczem, który został powołany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i z chwilą otrzymania pieczęci staje się osobą zaufania publicznego. Zobowiązany jest do ochrony i poszanowania prawa zgodnie z zasadami tłumaczeń przysięgłych ustanowionymi w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 273, poz. 2702). Opatrując tłumaczenie swoją pieczęcią tłumacz przysięgły zobowiązuje się ponosić ryzyko odpowiedzialności cywilnej w przypadku błędnego tłumaczenia. W ten sposób klient może:
Tłumacze mogą domagać się odszkodowania, jeśli ponieśli szkodę w wyniku nieprawidłowego tłumaczenia. Ten rodzaj dokumentu jest bardzo szczególnym rodzajem tłumaczenia i wiele może zależeć od takiego dokumentu. Tłumaczenia uwierzytelnione są uznawane przez sądy, urzędy i instytucje publiczne. Są one wymagane w przypadku tekstów mających moc prawną i powinny zostać zachowane po przetłumaczeniu na inny język.
Przykładami tłumaczeń dokumentów wykonywanych przez tłumacza przysięgłego z Krakowa oferowanych przez Transleo są: dokumenty stanu cywilnego,
Zaświadczenia danych osobowych, potwierdzenie zatrudnienia, dokumenty niezbędne do
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, dokumenty prawne itp. Tłumaczenia przysięgłe wymagane są również przy składaniu dokumentów w językach obcych do instytucji finansowych, w tym banków.

Darmowa dostawa gotowych tłumaczeń

Po wykonaniu tłumaczenia przysięgłego oraz udostępnione w tym celu tłumaczowi dokumenty są wysyłane bezpośrednio do klienta listem poleconym. Dzięki temu nie musisz objeżdżać, aby odebrać tłumaczenie i przesłane dokumenty z naszego biura. Jeśli chciałbyś osobiście odwiedzić nasze biuro tłumaczeń w Krakowie, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy.