Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne post thumbnail

Tłumaczenia ustne: symultaniczne, konsekutywne i przysięgłe:

Tłumaczenia konsekutywne to szczególna forma tłumaczenia. Tłumacz słucha mówcy, a następnie tłumaczy dane zdanie, korzystając z krótkiej pauzy w mowie mówcy. Tłumaczenia tego typu są często wykorzystywane na imprezach sportowych, konferencjach prasowych z gośćmi zagranicznymi, negocjacjach czy spotkaniach biznesowych.

Biuro tłumaczeń Transleo oferuje tłumaczenia konsekutywne – zarówno zdalnie, jak i na miejscu, w siedzibie naszej firmy. To sposób tłumaczenia dla głośnych osób – źle przetłumaczony fragment może doprowadzić do niepowodzenia rozmowy (np. polityk może zerwać negocjacje, ponieważ tłumacz źle zrozumiał słowa). W tego typu pracy tłumacz również musi bardzo szybko zareagować na określone słowo.

Oferujemy również tłumaczenie symultaniczne – ta metoda jest zwykle wykorzystywana na imprezach z dużą liczbą uczestników. W przypadku tłumaczeń symultanicznych tłumacze siedzą w specjalnie wyposażonych kabinach, a uczestnicy słuchają tłumaczenia przez słuchawki. Ten rodzaj tłumaczeń często można spotkać w programach telewizyjnych, na przykład gdy dziennikarze relacjonują pracę Parlamentu Europejskiego. Ten rodzaj interpretacji wymaga siły psychicznej i szybkich reakcji.

Naszym klientom oferujemy również tłumaczenia uwierzytelnione, zwane potocznie tłumaczeniami przysięgłymi. Tłumaczenia uwierzytelnione to bardzo szczególny rodzaj tłumaczenia, od którego wiele zależy. Są to dokumenty uznawane przez sądy, urzędy i inne organy publiczne. Ten rodzaj tłumaczenia jest wykonywany przez tłumacza przysięgłego, który zabiera ze sobą dokumenty
poświadczony jego pieczęcią. Pieczęć, którą tłumacz przysięgły dokonuje poświadczenia, wydała mu Mennica Państwowa na wniosek Ministra Sprawiedliwości.