Czy istnieje możliwość otrzymania faktury, rachunku lub paragonu?

Czy istnieje możliwość otrzymania faktury, rachunku lub paragonu? post thumbnail

Tak, w każdym przypadku nasz klient otrzymuje fakturę VAT.