Czy istnieje możliwość sprawdzenia ile stron rozliczeniowych zawiera mój dokument?

Czy istnieje możliwość sprawdzenia ile stron rozliczeniowych zawiera mój dokument? post thumbnail

W większości programów edycyjnych istnieje funkcja statystyki wyrazów, z której należy odczytać informację nt. ilości znaków ze spacjami. Ilość stron obliczeniowych otrzymamy, dzieląc tę wielkość przez 1500 (liczba znaków mieszcząca się na jednej stronie rozliczeniowej.