Granice mojego języka są granicami mojego świata

Ludwig Wittgenstein